Gwiazdozbiór Pegaza

Pegaz (łac. Pegasus, skrót Peg) – duży i wyraźny gwiazdozbiór leżący na północnej półkuli nieba. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: około 100.
Widoczny w Polsce od lata do jesieni.
Jest to jeden z 48 gwiazdozbiorów opisanych przez Ptolemeusza,
siódmy pod względem wielkości na niebie.

Gwiazdy Alfa, Beta, Gamma Pegaza oraz Alfa Andromedy tworzą charakterystyczny kwadrat. Gwiazdozbiór z Polski najlepiej widać od września do grudnia.
Najłatwiej jest między godziną 20.00 a 24.00 najpierw odszukać Andromedę, a następnie, przesuwając się na zachód od Alfy Andromedy, odnaleźć pozostałe gwiazdy wchodzące w skład Pegaza.

Trzy spośród najjaśniejszych gwiazd konstelacji, wraz z Alfa (α) Andromedy, która wcześniej (jako Delta (δ) Pegasi) należała do Pegaza, tworzą obszerny Wielki Kwadrat Pegaza, znany też jako „kwadrat jesienny”, a wraz z pozostałymi dwiema najjaśniejszymi gwiazdami Andromedy układają się w kształt podobny do Wielkiego Wozu.


Najjaśniejsze gwiazdy:
     Markab (α Peg) – jest to olbrzym o typie widmowym B9,5 III, jasność 2,49m, odległość 140 lat świetlnych. Markab – po arabsku „ramię”.
    Scheat (β Peg) – czerwony olbrzym, półregularna gwiazda zmienna, posiada wyraziste linie metali w widmie, typ widmowy M2II-III, który wykazuje długookresowe pulsacje. Jasność widzialna waha się od 2,31 do 2,74m, odległość 199 lat świetlnych. Scheat po arabsku znaczy goleń.
    Algenib (γ Peg) – gwiazda zmienna, typ widmowy B2IV, jasność 2,87m do 2,89m, odległość 333 lata świetlne.
    Enif (ε Peg) – pomarańczowy nadolbrzym, typ widmowy K2Ib, jasność 2,38m, odległość 670 lat świetlnych, temperatura powierzchni 4500 K.
    Matar (η Peg) – olbrzym, typ widmowy G2II-III, jasność 2,93m, odległość 215 lat świetlnych.
    Homam (ζ Peg) – typ widmowy B8,5V, jasność 3,41m, odległość 208 lat świetlnych, temperatura powierzchni 20 000 K.
Z konstelacji w drugim tygodniu lipca promieniują meteory roju Pegazydów. Związane są prawdopodobnie z kometą Bradfielda odkrytą w 1979 roku. Jest to słaby rój, dający zaledwie kilka zjawisk w ciągu godziny.